Lottapodden

Lottapodden header image 1
February 23, 2017  

10 - Sverige i FN:s säkerhetsråd

Annika Söder, Sveriges första kvinnliga kabinettsekreterare, berättar om vad Sverige vill uppnå under sina två år som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. Om att vara med och ta ansvar för internationell fred och säkerhet och stå fast för principer. Ett prioriterat område för Sverige i säkerhetsrådets arbete är att få in aspekter av resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet i alla säkerhetsrådets beslut.  

February 9, 2017  

09 - Är tiggeri ett jobb?

Cristina Bornea jobbar med att nå kvinnorna bland de romska tiggarna i Stockholm. Hon berättar om vad som görs för att förbättra situationen för dem i Sverige och i Rumänien, men också hur historien har påverkat situationen idag.