Lottapodden

Lottapodden header image 1
September 17, 2020  

“Det är en bra erfarenhet att göra värnplikten”

Lottan Freja Vredin ville bli militär. Medan hon väntade på att få mönstra började hon utbildning som frivillig till Hemvärnet. Idag är hon anställd soldat. Freja berättar om mönstringen och värnplikten och varför du som tjej ska göra den.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

September 3, 2020  

“Jag ville stärka mig själv

Lottan Matilda ville göra värnplikten för att få en paus från studierna och utveckla sig själv. Under värnplikten tillbringar man hela dygnet tillsammans med sina kamrater. Man sover i gemensam sovsal och duschar i gemensamt duschrum. Det kan vara väldigt ovant för många. Matilda upplevde inte det som ett problem för alla var väldigt hänsynsfulla och i duschrummet fanns det duschdraperier. Matilda hade läst på i förväg och hade bland annat satt ihop ett kit för att kunna hantera mensen ute i fält när hon var långt från ett badrum.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

August 20, 2020  

“Det här är verkligen något för mig”

Elin Johansson bestämde sig redan som väldigt liten för att hon skulle göra värnplikten. Nu ska hon snart mönstra. Det är lite nervöst men hon har förberett sig så mycket hon kan. Erfarenheterna som lotta har också gett henne trygghet i att det militära livet passar henne.

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

August 6, 2020  

Lottor stärker varandra och samhället

I det hundrade avsnittet möter du Svenska Lottakårens rikslottachef Heléne Rådemar och generalsekreterare Anna Nubäck. Tillsammans berättar de om den uppgift Svenska Lottakåren har som en av 18 frivilliga försvarsorganisationerna i att stärka försvarsviljan. Heléne och Anna berättar också om varför det fortfarande är viktigt att ha en försvarsorganisation för enbart kvinnor och vad det är som gör att Svenska Lottakåren har fortsatt vara relevant sedan starten 1924.

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

July 23, 2020  

“Jag var en av rekryterna”

I juni muckade lottan Agnes Åberg efter att ha genomfört värnplikten vid Amfibieregementet i Berga utanför Stockholm. Till hösten börjar hon en anställning som ledningssoldat. Att göra värnplikten var ett beslut som växte fram i och med Agnes engagemang som lotta. Innan inryck var Agnes nervös och tivlade på sin egen förmåga men upptäckte att hon och de andra rekryterna hela tiden fick den utbildning de behövde för att klara de utmaningar de ställdes för. 

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

July 9, 2020  

Värna vår demokrati och frihet är viktigt

Generalmajor Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST. Hon är del av en grupp kvinnor som den senaste tiden klivit upp på höga chefsposter inom Försvarsmakten. Lena hoppas att det ska visa att det finns alla möjligheter att utvecklas i Försvarsmakten, både som chef men också på andra sätt. Försvarsmakten ska försvara hela Sverige och då behöver det finnas representation även inom myndigheten menar Lena. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

June 25, 2020  

En rättighet för kvinnor att delta i fredsarbetet

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 fyller 20 år i år. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, berättar med utgångspunkt utifrån rapporten 'A Right Not A Gift' hur resolutionen har påverkat kvinnors delaktighet i fredsbyggande och fredsprocesser. Det finns utmaningar men de 91 kvinnliga fredsbyggare som intervjuats berättar i rapporten om hur resolutionen har gett dem möjlighet att påverka.

Länktips hittar på avsnittets webbsida

June 11, 2020  

Sverige håller i och håller ut

I tider av kris är tilliten mellan myndigheter och allmänheten extra viktig. Till exempel som nu under coronakrisen. Sedan 21 mars har undersökningsföretaget Kantar Sifo mätt allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen. Jonathan Wennö, affärsområdeschef, berättar att senaste sammanställningen visar att det är 80% som följer myndigheternas rekommendationer. Över tid har vår oro förändrats från en hög andel som var orolig för sjukvårdens kapacitet till att mer titta framåt och oroa sig för sin egen ekonomi. 

May 28, 2020  

Kvinnors utsatthet under coronapandemin

Coronapandemin påverkar oss på helt nya sätt. Under pandemin har antalet kvinnor och flickor som drabbas av våld och övergrepp dramatiskt ökat i nästan alla länder Åsa Regnér, vice chef för UN Women, berättar om vikten av att kvinnors värde uppvärderas och att deras insats i pandemin lyfts fram. UN Women arbetar nu, precis som alltid, för att regeringar ska visa politisk vilja och ta strid för kvinnors rättigheter och säkerställa att även kvinnors och flickors behov tas om hand när resurser fördelas om för att hantera pandemin. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

May 14, 2020  

94 - Engagerade frivilliga skapade kraft i Färila

Anna Nordlund var en av de drivande bakom Färila-folkan i samband med bränderna 2019. Anna råkade bo bredvid Folkets Hus som snabbt blev uppsamlingsplats för människor som ville hjälpa till eller skänka saker. Gruppen organiserade sig snabbt för att effektivisera sitt arbete och tack vare lokalkännedom kunde de lösa de mest varierade uppdrag. Det fanns en stor gemenskap bland de som engagerade sig på Färila-folkan och mitt i det hemska så var det skönt att känna att man kunde göra något.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

Play this podcast on Podbean App