Lottapodden

Lottapodden header image 1
July 22, 2021  

Vi måste göra mer demokrati tillsammans

Del sju av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Vi summerar mini-serien med förhoppningen om att den har inspirerat till fortsatta samtal om demokrati. Alla behövs för att främja, förankra och försvara demokratin och de fri- och rättigheter den ger oss. Och alla kan göra något. Demokratin behöver utvecklas in i framtiden och för att påverka behöver vi vara delaktiga. I summeringen ger vi exempel på hur du kan öva på att göra demokrati och engagera dig tillsammans med andra. Det är inte läge att lämna walk-over utan vi måste göra mer demokrati tillsammans.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

July 8, 2021  

Olika uppdrag i ett demokratiskt samhälle

Del sex av sju i miniserien Demokratisk beredskap. I en demokrati är makten fördelad på olika aktörer. De som stiftar lagar, de som dömer utifrån lagarna och även de som granskar i form av massmedia. Också näringsliv och civilsamhälle är viktiga aktörer och arenor. För att kunna granska makten, oavsett om det är politiker eller företagsledare, krävs att media är oberoende från statsmakten. Journalisten Jan Scherman trycker på att journalistiken inte får bli ett filter som bara tillåter vissa ståndpunkter utan vi som konsumenter ska kunna lita på en saklig och opartisk bevakning som också belyser sakfrågan från olika håll. Att det finns ett gnissel mellan makten och media är ett hälsotecken eftersom man har olika uppdrag i en demokrati. Jan lyfter också hur viktigt det är att vi alla ställer oss frågan: vad gör jag för att inte demokratin ska gå ur tiden?

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

June 24, 2021  

Våra demokratiska rötter

Del fem av sju i miniserien Demokratisk beredskap. För att samhällen ska fungera behöver vi träffas för att diskutera, och hitta effektiva sätt för att fatta beslut. Även vikingarna hade en stärk känsla för lag och rätt och hade ett välutvecklat system för att ta beslut och lösa konflikter. Demokratin utvecklas och förändras över tid och tillsammans med arkeolog och historiker Alexandra Sanmark tittar vi närmare på våra demokratiska rötter.

Lästips hittar du på avsnittet webbsida

June 10, 2021  

Kunskap hjälper oss skydda demokratin

Del fyra av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Tillsammans med jurist Stellan Gärde gräver vi djupare i vad vi kan göra om en av våra fri- och rättigheter kränks men också hur vi kan stärka skyddet för vår demokrati. En grund är att ha kunskap om de fri- och rättigheter vi har för att vi ska kunna förstå dem och agera utifrån dem. Stellan berättar också om skillnaderna mellan Sverige, våra grannländer och Tyskland i vad som krävs för att ändra i grundlagen.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

May 27, 2021  

Rättsstaten skyddar våra mänskliga rättigheter

Del tre av sju i miniserien Demokratisk beredskap. I en demokratisk rättsstat kan vi förväntas oss att vissa fastlagda rättsstatliga principer följs och de kommer till uttryck i bland annat våra grundlagar. Ytterst ska rättsstaten skydda våra mänskliga rättigheter. Anne Ramberg, jurist och bland annat tidigare generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund, hjälper oss förstå hur rättsstaten garanterar rättstryggheten för medborgarna och vilka dilemman som det kan innebära.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

May 13, 2021  

Grundlagarna är ramverket för vår demokrati

Del två av sju i miniserien Demokratisk beredskap. Våra grundlagar är ramverket som skapar struktur för hur vår demokrati ska fungera. Talman Andreas Norlén berättar i det här avsnittet om våra grundlagar och varför de är viktiga för vår demokrati. Grundlagarna ger oss många fri- och rättigheter, såsom att kunna välja mellan olika alternativ i fria och rättvisa val eller kunna säga sin mening, vara medlem i en förening eller demonstrera. Grundlagarna hjälper oss skapa balans mellan samhällsintressen som ibland kommer i konflikt med varandra och gör att majoriteten inte kan ta vilka beslut som helst.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

April 29, 2021  

Demokratisk beredskap, en introduktion

Del ett av sju i miniserien Demokratisk beredskap. En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. För att vi ska kunna vara delaktig i att främja, förankra och försvara demokratin behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur spelreglerna ser ut, hur man kan påverka och vad det betyder för mig och dig och för oss allihopa. Med kunskap stärker vi vår demokratiska beredskap. I det första avsnittet i mini-serien introducerar vi begreppet demokratisk beredskap. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

April 15, 2021  

Psykologiskt försvar ska stärka vår demokrati

Från och med 1 januari 2022 ska den nya Myndigheten för psykologiskt försvar vara på plats. Statsvetaren Olof Petersson, som var rådgivare i utredningen, berättar om hur det psykologiska försvaret växte fram på 50-talet och vad som behövs för ett modernt psykologiskt försvar. Olof trycker på att myndighetens arbete måste utgå från vad det är som ska försvaras och skyddas - det demokratiska systemet.

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

April 1, 2021  

“Nu ska jag visa vad jag går för”

Elin har drömt om att få göra värnplikten sedan hon var liten. Med mönstringen avklarad är hon ett steg närmare. Det var nervöst att mönstra just för att hon så gärna ville klara den. Alla momenten gick bra och i det här avsnittet berättar Elin om sin upplevelse under mönstringen och varför hon vill göra värnplikten som gruppchef.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 18, 2021  

Allas ansvar att förbereda samhället för en kris

En samhällskris är en stor påfrestning som gör att samhällets funktioner inte fungerar som vi är vana vid. En kris kan vara kort eller långvarig, som nu pandemin. Annika Elmgart, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lyfter vikten av att vi alla bidrar till att förbereda samhället för en kris. Om vi som kan är förberedda för att ta hand om oss själva kan samhällets resurser gå till att stödja i första hand de som mest behöver den.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

Podbean App

Play this podcast on Podbean App