Lottapodden

Lottapodden header image 1
August 18, 2022  

Ett tryggt och säkert val

11 september är det val till riksdag, region och kommun och Valmyndigheten är centralt ansvarig för att genomföra val. Ett val är en stor logistikapparat för att säkerställa att röstlängder är korrekta, att vi har en plats att rösta på och att vi fått information om vart vi ska rösta. Och inte minst att vi kan lägga vår röst utan att någon vet vad vi röstat på och att din röst räknas på korrekt sätt. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och hon beskriver vem som gör vad och hur Valmyndigheten arbetar för att säkerställa ett säkert och tryggt val.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

July 7, 2022  

Tillsammans är vi det svenska folkförsvaret

Robert Trupp, Försvarsmakten, arbetar med att stärka kunskapen om totalförsvaret och Försvarsmaktens roll bland ungdomar. Målet är att ungdomarna ska förstå hur de kan bidra till totalförsvaret och hur vi tillsammans tryggar vår demokrati. Vi behöver solidariskt hjälpas åt men då behöver vi också förstå vår egen roll i helheten. Robert trycker på att hela samhället behöver göra saker tillsammans för att öka försvarsviljan.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

June 23, 2022  

Civilsamhället en stark grund för demokratin

Demokratin kan inte tas för givet och vi behöver tillsammans stärka vår demokratiska beredskap. Ett initiativ togs i maj då Demokratidagarna arrangerades i Nynäshamn med syfte att skapa en mötesplats mellan civila och offentliga samhället samt näringslivet för att utveckla och stärka vår demokrati. Civilsamhällets föreningar är en stark grogrund för demokrati som ger en möjlighet att mötas för att samtala om hur vi tillsammans utvecklar vårt samhälle. Johan Rådmark, ordförande i Folkets Hus och Parkers östra region, berättar varför han ser att demokratin är hotad och hur han ser på civilsamhällets möjligheter att inkludera fler i att stärka demokratin. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

June 9, 2022  

Ewa gjorde utlandsinsats på Cypern

I mitten på 80-talet var Ewa Bodén en av de kvinnor som gjorde internationell militär tjänst på Cypern. Ewa var stabsbiträde och hade som uppgift att se till att ta emot och skicka iväg handlingar men även att nyheter från Sverige nådde soldaterna ute på observationsplatserna. Ewa berättar om en lärorik tid, även om hon aldrig hade gjort utbildningen inför om hon hade vetat vad den innebär. I samband med Veterandagen 2022 den 29 maj uppmärksammades särskilt de utlandsveteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

May 26, 2022  

Demokratiarbetet sker i vardagen

Vi behöver öva på att göra demokrati tillsammans. Svenska Lottakåren har tagit fram ett skolmaterial som innehåller ett smörgåsbord av tips på hur man kan öva på att göra demokrati. Författare till materialet är Charlotta Granath och hon trycker på att demokratiarbetet sker i vardagen. Vi alla har ett ansvar och en roll för att upprätthålla demokratin genom att vara aktiva samhällsmedborgare och bjuda in alla att ta plats och vara delaktiga. Demokrati är ett ständigt pågående arbete och ska vara det.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

May 12, 2022  

Kvinnor är krigens glömda soldater

Med hjälp av dagböcker, memoarer och möten har författaren Anna Larsdotter kunnat skildra 20 kvinnors pliktkänsla och patriotism under andra världskriget. Vi får bland andra möta en prickskytt i röda armen, en motståndskvinna i Danmark, en officer i brittiska luftvärnet och en singallotta på försvarsstaben i Sverige. Anna vill att berättelserna ska väcka en fundering kring vilka uppgifter kvinnor hade men också hur vi själva idag skulle ställa oss till att delta i en liknande situation.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

April 28, 2022  

Ihågkom oss till liv

Joanna började illustrera en bok om sin judiska familj och upptäckte att det fanns flera släktingar som bara försvann, det var så de var benämnda. Joanna upptäckte att hon som tredje generationen efter förintelsen inte var ensam om att vilja ha svar. Boken består av sex olika historier som vävs samman och har paralleller med nutiden. Inte minst hur skrämmande lätt det är att främmandegöra andra med hjälp av propaganda och falska nyheter. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

April 14, 2022  

Stärk dig själv som lotta

Rysslands invasion av Ukraina har väckt funderingar hos många om vad vi själva kan bidra med här hemma. Rebecka är en av över 1400 kvinnor som valt att bli medlem i Svenska Lottakåren sedan krigsutbrottet. För Rebecka är medlemskapet ett sätt att skaffa sig kunskap för att mota bort oron. Hon har redan hunnit delta i en hel del webbföreläsningar och digitala utbildningar som hjälpt henne förstå vad hon kan göra för att förbereda sig. Rebecka lyfter också kunskaperna som finns bland lottor som alla gärna delar med sig av. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 31, 2022  

Europa backar Ukraina

Annicka Engblom är riksdagsledamot (M) och ledamot i Europarådets svenska delegation. 16 mars uteslöts Ryssland från Europarådet som en följd av den militära aggressionen mot Ukraina. Europarådet har diskuterat Rysslands medlemskap ända sedan annekteringen av Krim. Annicka vädjade, i samband med det extrainsatta mötet i Europarådet, på ryska till soldatmödrarna i Ryssland att protestera precis som de gjort tidigare krig. Annicka berättar också om den beslutsamhet som Europarådets ledamöter från Ukraina visar trots att deras vardag slagits i spillror.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 22, 2022  

Kvinnors försvarsengagemang

Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om de lärdomar som kan dras från ett antal undersökningar som gjorts för Svenska Lottakåren. Bland annat visar det sig att unga kvinnor, 15-17 år, har låg kunskap om totalförsvaret men demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ämnesområden. Generation Z har ett stort samhällsengagemang men det engagemanget ger sig uttryck på andra sätt än i ett klassiskt medlemskap. 

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

Podbean App

Play this podcast on Podbean App