Lottapodden

Lottapodden header image 1
September 20, 2018  

51 - Stå upp för det du tycker är rätt

Ali Zardadi kämpar hårt för att göra folk uppmärksamma på hur det är att vara en ensamkommande ung flykting från Afghanistan i dagens Sverige. I år fick han utmärkelsen Ungt Kurage av Raoul Wallenberg Academy för sitt arbete. Ali berättar om varför han tycker det är viktigt att vi alla står upp för det vi tycker är rätt och aldrig slutar kämpa för utsatta grupper i samhället. Det handlar så klart om civilkurage.

Mer information finns på poddavsnittets webbsida.

00:0000:00
September 6, 2018  

50 - Observatör i Ukraina

Maud Johansson kom hem till Sverige innan sommaren efter nästan två år som observatör i östra Ukraina. Hennes uppdrag var att tillsammans med övriga observatörer samla information, dokumentera, verifiera och rapportera. Hon var på plats på uppdrag av OSSE, sekonderad av Folke Bernadotteakademin, som haft observatörer på plats ända sedan konflikten bröt ut 2014. Observatörernas närvaro bidrar till att skapa stabilitet och säkerhet för befolkningen i ett område där parterna dagligen skjuter på varandra. 

Lästips finns på poddavsnittets webbsida

00:0000:00
August 23, 2018  

49 - Vi får varandra att växa

Det var under värnplikten som Tanja Wirholm bestämde sig för att engagera sig i Svenska Lottakåren. Hon var medlem redan innan, inspirerad av sin mamma som är lotta, men nu tog hon steget och ställde frågan hur hon kunde göra en insats. Det blev starten på en häftig resa som bland annat inneburit att utveckla Mpower, leda ungdomsrådet, inspirera och stärka andra unga tjejer som instruktör och att ta ansvar för hela organisationens utveckling som ledamot i överstyrelsen. "Längs med min väg inom Lottakåren så har jag fått erfarenheter av de människor jag har mött, starka kvinnor men också kvinnor som kanske inte är så säkra och där har jag fått utöva mitt ledarskap. Jag märker verkligen att vi får varandra att växa inom organisationen".

Lästips finns på avsnittets webbsida

00:0000:00
August 9, 2018  

48 - En fältkock är en magiker i skogen

Helen Forsblom är lotta och har varit fältkock i åtta år. Det är det roligaste hon någonsin gett sig in på. Fältkocken är en viktig del i förbandet i och med att soldaten mår bäst när hen får bra näringsrik mat serverad. Fältkockarna jobbar tillsammans i en kokgrupp om fem personer. Det är ett lagarbete att säkerställa att maten är färdig i tid. Helen har utbildat sig vidare till kokgruppchef och det innebär att hon leder arbetet i koket, hon planerar och ser till att ligga steget före. 

Lästips finns på poddavsnittet webbsida

00:0000:00
July 26, 2018  

47 - Ändrade normer ger bättre resultat för idrotten

Daniel Alsarve jobbar med jämställdhet i idrottsföreningar i Örebro län. Arbetet handlar om att väcka förståelse för hur normer och attityder påverkar våra prestationer och varför ett jämställdhetsarbete gynnar lagens utveckling. Idrottsrörelsen når en stor del av befolkningen, inte bara utövarna utan även alla som är engagerade runtom från tränare till ideellt engagerade till föräldrar och supporters. Att idrottsrörelsen jobbar med dessa frågeställningar får positiva påverkningar på hela samhället menar Daniel. Genom att jobba med en grupps värderingar och sätt att se på andra och på sig själva blir gruppen tryggare, individerna känner sig accepterade och respekterade för den de är och då kan de fatta bättre beslut och det särker i slutändan lagets prestation och resultat.

Lästips finns på avsnittets webbsida

00:0000:00
July 12, 2018  

46 - Vi måste ta upp fajten för demokratin

För Karin Aaseby, Demokratibygget, är demokrati ett förhållningssätt till varandra, en männikosyn och en process. I en hållbar demokrati tar vi till vara allas åsikter och tankar för att vi tillsammans ska kunna fatta beslut kring de stora frågor som vi behöver jobba med. Men rädslor gör att demokratin är hotad. Världen har fått en örfil och det är dags att vi vaknar upp, kavlar upp ärmarna och pratar men också lyssnar, för då har vi en chans att vitalisera demokratin igen. En chans att säkerställa att alla känner att de har access till demokratiska verktyg och har demokratiskt inflytande.

Lästips finns på avsnittets webbsida.

00:0000:00
June 28, 2018  

45 - Med sjöstrid som vardag

Malin Svalling, sjöman, och Helena Andersson, andre stridsledningsofficer, berättar i det här avsnittet av Lottapodden om varför de valt ett arbete i marinen. Samtalet spelades in ombord på HMS Kullen där Helena jobbar i samband med en rundtur som 4:e sjöstridsflottiljen bjöd in till i mitten på juni. Både Helena och Malin tycker de har världens bästa jobb, ett jobb med utmaningar och stark kamratskap där ingen dag är den andra lik. De jobbar och bor tillsammans med sina kollegor och tillbringar mycket tid ute på sjön för att lösa sina arbetsuppgifter.

Lästips finns på avsnittets webbsida

00:0000:00
June 14, 2018  

44 - Lokal demokrati vägen till utveckling

Shannon Lövgren, från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), berättar om organisationens uppdrag att främja lokal demokrati i låginkomstländer. Ett nyckelområde för ICLD är kvinnors delaktighet. När kvinnor är delaktiga i de politiska beslutsfattandet mår samhällen bättre; fler barn går i skola, speciellt flickor, bättre finansiella beslut tas, det är mindre korruption och det finns en större nöjdhet bland medborgare över just de politiska besluten. Kvinnorna som deltar i den 18 månader långa utbildningen får verktyg för att kunna stötta sina lokalsamhällen bättre. De blir stärkta i att de har makt och kan påverka. Samtalet är på engelska.

Lästips finns på avsnittets webbsida

00:0000:00
May 31, 2018  

43 - Bli en prepper du med

En fascination för katastroffilmer ledde journalisten Anna-Maria Stawreberg in på prepping. Hon upptäckte en folkrörelse och det blev till slut en bok för att sprida kunskap till fler på ett sätt som inte skräms. Det gäller helt enkelt att ta ansvar för sig själv i händelse av en samhällskris och att kunna hjälpa andra eftersom samhällsfunktioner behöver fokuseras på de som inte klarar sig själv. Anna-Maria tipsar om vad du kan göra för att förbereda dig. Med rätt enkla medel kan du tillse att du tar hand om grundbehoven; vatten, mat, värme och kommunikation.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida.

00:0000:00
May 17, 2018  

42 - Ett plagg som alla andra

I vuxen ålder valde Payman Hajr att ta på sig slöja, ett val som för henne inte är det minsta kontroversiellt men som är det för så många andra. Det är ett samtal om vad slöjan betyder för Payman, hur hon ser på sig själv som svensk muslin och varför hon på grund av att hon bär slöja behöver försvara det ställningstagandet. Men det handlar också om yttrandefrihet och möjligheten att göra egna val, att kliva utanför normen. Och att vara stolt över sig själv. 

Lästips finns på avsnittets webbsida

00:0000:00