Lottapodden

Lottapodden header image 1
March 31, 2022  

Europa backar Ukraina

Annicka Engblom är riksdagsledamot (M) och ledamot i Europarådets svenska delegation. 16 mars uteslöts Ryssland från Europarådet som en följd av den militära aggressionen mot Ukraina. Europarådet har diskuterat Rysslands medlemskap ända sedan annekteringen av Krim. Annicka vädjade, i samband med det extrainsatta mötet i Europarådet, på ryska till soldatmödrarna i Ryssland att protestera precis som de gjort tidigare krig. Annicka berättar också om den beslutsamhet som Europarådets ledamöter från Ukraina visar trots att deras vardag slagits i spillror.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 22, 2022  

Kvinnors försvarsengagemang

Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om de lärdomar som kan dras från ett antal undersökningar som gjorts för Svenska Lottakåren. Bland annat visar det sig att unga kvinnor, 15-17 år, har låg kunskap om totalförsvaret men demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ämnesområden. Generation Z har ett stort samhällsengagemang men det engagemanget ger sig uttryck på andra sätt än i ett klassiskt medlemskap. 

 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 3, 2022  

Mäns våld drabbar alla

Anna Lindqvist, verksamhetschef på MÄN, arbetar med att inspirera män och pojkar att engagerar sig i jämställdhetsarbetet. Vårt samhälle är riggat på ett sätt som ger män privilegier utifrån hur vi värderar det som vi ser som maskulint versus det som vi ser som feminint. Baksidan av det är att killar och män mår dåligt av att följa idéer om hur "en riktig" man ska vara. Vi skulle alla må bättre av mindre förväntningar på hur vi ska vara som man eller kvinna. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

February 17, 2022  

Bland lottor och förrädare på Sörmlands regemente

I Sverige är oron för ett tyskt angrepp stor år 1940. I den kontexten utspelar sig Kristin Fägerskjölds tredje roman, Svarta vingar, där förplägnadslottan Disa har huvudrollen. Disa jobbar på regementet i Strängnäs och där möter hon Betsy, som hon blir bästa vän med, och Ilse, som anländer från Tyskland med ett hemligt uppdrag. Boken innehåller både stark vänskap, dubbelliv och falskhet. Boken är också en resa genom en tid då lottor i hela landet gjorde stora insatser för att stödja försvaret.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

February 3, 2022  

En stabsassistent är ingen ensamvarg

Samhället klarar sig inte utan frivillig i en kris eller vid höjd beredskap. Fler och fler nationella myndigheter och länsstyrelse använder sig av utbildade och övade frivilliga från de frivilliga försvarsorganisationerna för att skapa uthållighet i händelse av en störning i samhället. Karin Ekstedt, Sollentuna lottakår, är en av många som utbildat sig till stabsassistent för att kunna ge stöd till en civil myndighet. För Karin handlar det om att finnas till hands och veta vad hon kan bidra med ifall något oväntat händer och myndigheten inte klarar av situationen med ordinarie personal. Karin har hunnit vara med på flera övningar och insatser och har under pandemin kunnat använda sina erfarenheter och kunskaper även på jobbet.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

January 20, 2022  

Förbättra villkoren för frivilliga försvarsorganisationerna

De frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar och utbildar personer till totalförsvaret. En utmaning är att det inte finns lagstadgad rätt för tjänstledighet under avtalsutbildning. Det gör den frivillige beroende av välvilliga arbetsgivare, vilka de flesta tack och lov har. Alexandra Anstrell (M) har lyft problematiken och jobbar för att få till en förändring. Hon är tydlig med att totalförsvaret inte klarar sig utan de frivilliga och då behöver problem som sätter käppar i hjulet för engagemang arbetas bort.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

December 23, 2021  

Mötesplats stärker totalförsvarsplaneringen

Mötesplats samhällssäkerhet 2022 strävar efter att genom debatt och dialog bidra till att stärka totalförsvarsplaneringen utifrån nationella, regionala och lokala perspektiv. Minou Sadeghpour är programansvarig för Mötesplatsen och hoppas att Mötesplatsen ska ge deltagarna mod att gå från ord till handling i det civila försvaret, som också är ett av temana. Det andra temat som ligger till grund för Mötesplatsen är tillit och handlingskraft. Det handlar om tillit mellan människor, men också mellan individer och myndigheter och även myndigheter emellan. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

December 9, 2021  

Metoo händer hela tiden

Hösten 2017 släpptes i Sverige 70 metoo-upprop av kvinnor från olika branscher som hade över 100 000 underskrifter. Det var en möjlighet för kvinnor att våga berätta och lyfta fram sina historier som många burit på väldigt länge. Till skillnad från andra länder lade uppropen i Sverige på fokus på händelserna för att visa på ett strukturellt problem. Men skedde det någon förändring? Ingrid Elsiedotter, styrelseledamot Föreningen Samordningen metoouppropen, berättar hur utvecklingen har sett ut, om de forskningsprojekt som nu pågår och varför det var viktigt för henne att engagera sig i metoo-rörelsen.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

November 25, 2021  

Försvarsmakten blir bättre med fler kvinnor

Fler kvinnor behöver mönstra för att Försvarsmakten ska bli bäst på de dom gör. Traditionellt har värnplikten varit en manlig domän och först 1980 kunde kvinnor söka frivilligt till grundutbildning, då i Flygvapnet. För att inspirera unga kvinnor till att vilja mönstra bjöd Svenska Lottakåren in till en informationsdag där ungdomarna kunde ställa alla sina frågor om mönstring och värnplikt. Dagen innehöll både inspirationsföreläsningar, mingelfika, träningspass och frågestund.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

November 11, 2021  

Hållbar krisberedskap

Vad är det vi gör när vi ser till att vi har tillgång till mat för en tid? Ur perspektivet krisberedskap pratar vi oftast om hemberedskap. Hugo Malm, Holma folkhögskola, undervisar i hållbarhet och krisberedskap och bland eleverna där pratas det om självhushållning. Det finns en överlappning mellan begreppen menar Hugo och om vi börjar samarbeta stärker vi dessutom lokalsamhället. Genom att odla lite mat i vardagen och lära mig att ta hand om den är jag rustad när krisen slår till.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

Podbean App

Play this podcast on Podbean App