Lottapodden

Lottapodden header image 1
March 23, 2017  

12 - Jämställdhet är nyckeln till att nå globala målen

Att ge kvinnor och flickor lika möjligheter som män och pojkar att bidra med sina resurser och kunskaper ökar välståndet i samhället. Mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet, och kvinnor och flickors egenmakt. Karin Johansson på Svenska FN-förbundet förklarar varför målet är viktigt för att de övriga 16 målen ska kunna nås och vad som görs i Sverige.

March 9, 2017  

11 - Hur militären öppnade upp för kvinnor

Fia Sundevall, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, tar oss med på en historieresa om hur kvinnor får tillgång till fler och fler befattningar i Försvarsmakten.