Lottapodden

Lottapodden header image 1
April 20, 2017  

14 - Om kvinnor i våldsbejakande miljöer

Vad är det som gör att kvinnor väljer att ansluta sig till organisationer såsom IS? Louisa Tarras-Wahlberg från tankesmedjan SäkerhetsTanken har studerat IS propaganda och identifierat sju löften som IS lockar just kvinnor med.

April 6, 2017  

13 - Fredliga och inkluderande samhällen: mål 16

Viktor Sundman, Svenska FN-förbundet, berättar om varför mål 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen är grundläggande för en hållbar utveckling. Sverige arbetar till exempel i FN:s säkerhetsråd med att på internationell nivå sträva efter att förebygga väpnade konflikter. Och det finns även områden vi kan utveckla i det svenska samhället för att säkerställa att vi har ett inkluderande samhälle. Men att mäta framgång är inte helt okomplicerat.