Lottapodden

Lottapodden header image 1
August 24, 2017  

23 - Fler kvinnor behövs i Försvarsmakten

Konteramiral Jonas Haggren förklarar varför det är viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten och om vad som görs för att organisationen ska bli mer attraktiv för kvinnor.

August 10, 2017  

22 - Att vara lotta känns angeläget

Möt Anette Arebo, Stockholms flyglottakår, som är Sköt dig själv-handledare.
”Jag tycker om att göra skillnad. Alla kan inte göra allting men alla kan göra någonting. Och det vill jag vara med och bidra till. Jag kan inte ändra hela världspolitiken men jag kan vara med och bidra både där jag bor och arbetar för den enskilda personen men också för alla människor i det svenska samhället.”