Lottapodden

Lottapodden header image 1
July 26, 2018  

47 - Ändrade normer ger bättre resultat för idrotten

Daniel Alsarve jobbar med jämställdhet i idrottsföreningar i Örebro län. Arbetet handlar om att väcka förståelse för hur normer och attityder påverkar våra prestationer och varför ett jämställdhetsarbete gynnar lagens utveckling. Idrottsrörelsen når en stor del av befolkningen, inte bara utövarna utan även alla som är engagerade runtom från tränare till ideellt engagerade till föräldrar och supporters. Att idrottsrörelsen jobbar med dessa frågeställningar får positiva påverkningar på hela samhället menar Daniel. Genom att jobba med en grupps värderingar och sätt att se på andra och på sig själva blir gruppen tryggare, individerna känner sig accepterade och respekterade för den de är och då kan de fatta bättre beslut och det särker i slutändan lagets prestation och resultat.

Lästips finns på avsnittets webbsida

July 12, 2018  

46 - Vi måste ta upp fajten för demokratin

För Karin Aaseby, Demokratibygget, är demokrati ett förhållningssätt till varandra, en männikosyn och en process. I en hållbar demokrati tar vi till vara allas åsikter och tankar för att vi tillsammans ska kunna fatta beslut kring de stora frågor som vi behöver jobba med. Men rädslor gör att demokratin är hotad. Världen har fått en örfil och det är dags att vi vaknar upp, kavlar upp ärmarna och pratar men också lyssnar, för då har vi en chans att vitalisera demokratin igen. En chans att säkerställa att alla känner att de har access till demokratiska verktyg och har demokratiskt inflytande.

Lästips finns på avsnittets webbsida.