Lottapodden

Lottapodden header image 1
March 21, 2019  

64 - Att vara kvinnlig militär

Frida Linehagen är officer som forskar kring jämställdhet i Försvarsmakten. Hon intervjuade kvinnor på olika nivåer om varför de valt Försvarsmakten som arbetsgivare. Kvinnorna uttryckte att de är en balansgång, både i förhållande till att vara en god militär, att vara duktig på sitt jobb till att förhålla sig till sig själva och till andra militärer men också framförallt till andra kvinnliga militärer. De upplever att de får förhålla sig till oskrivna regler men också får hålla sig till dem. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

March 7, 2019  

63 - Vi är fortfarande pionjärer

Anna Nubäck tillträdde som generalsekreterare för Svenska Lottakåren i augusti förra året. Hon är kittet mellan de förtroendevalda och de anställda i den enda frivilliga försvarsorganisationen med enbart kvinnliga medlemmar. Att organisationen fortfarande, precis som vid grundandet 1924, är en möjliggörare för kvinnor att engagera sig i försvars- och säkerhetsfrågor är för henne en självklarhet. Kvinnor är fortfarande en minoritet inom det området och ett sätt att bli trygg i sin egen roll för att våga kliva in och ta plats kan vara i en gemenskap med andra kvinnor.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

Play this podcast on Podbean App