Lottapodden

Lottapodden header image 1
December 26, 2019  

84 - “Vi är kvinnor som stöttar varandra”

Hanna Karpmyr är relativt nybliven lotta men har redan hunnit med mycket och fått kunskaper som gjort att hon växt som person. För Hanna är det viktigt att ha ett engagemang för samhället och själv har hon valt att bli stabsassistent i Stabspoolen. Hanna har under hösten tillsammans med ett gäng kvinnor startat upp Uppsala lottakår igen och ser fram emot att tillsammans med medlemmarna bygga upp verksamheten i kåren. För Hanna är Lottakåren en arena för att träffa fler kvinnor med samma driv och kraft som henne själv och ger en möjlighet att stärka varandra. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

December 12, 2019  

83 - Jämställdhet bygger det bästa laget

Hur står det till med jämställdheten inom Polisen? Annika Lindroth, polismästare i region Stockholm, berättar hur arbetet med jämställdhet ser ut idag. En internrevision tittade på kulturen inom myndigheten och fann att det finns positiv kultur men även negativ kultur som påverkar beslut och ledning negativt. För en myndighet som är demokratins yttersta försvarare behöver så klart verksamheten ha en kultur som är inkluderande och ser varje individ som en resurs. En del av kulturen handlar om jämställdhet. Något som blir extra viktigt nu när Polisen ska växa med många nya medarbetare. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida