Lottapodden

Lottapodden header image 1
January 23, 2020  

86 - Gråzon skapar osäkerhet

Vad händer egentligen med ett samhälles robusthet om det möter en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar? Daniel Jonsson, forskningsledare på FOI, reder ut begreppet gråzon och funderar över vad försvarsvilja egentligen betyder idag. Vi har ett samhälle idag som på många sätt är väldigt effektiv och slimmat men vi har för lite redundans. Det skapar sårbarhet vid en större kris och vi kommer då behöva vänja oss vid att klara oss utan mycket av det vi är vana vid.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

January 9, 2020  

85 - 1325 får inte bara bli ord på ett papper

FNs resolution 1325 antogs för 20 år sedan. Utrikesminister Ann Linde berättar om varför det är viktigt att kvinnor är med i fredsprocesser och lyfter ett antal goda exempel. Att kvinnor finns med i fredsprocesserna är viktigt dels för att freden blir hållbarare men också för att frågor som till exempel användandet av sexuellt våld som vapen inte ska glömmas bort. Sverige arbetade systematiskt under sin tid i Säkerhetsrådet 2017-2018 för att lyfta resolutionerna och för utrikesministern är det viktigt att resolutionerna inte bara blir ord på papper utan att det blir verkstad. Det handlar om ledarskap och ansvarsutkrävande för att fler länder ska göra verklighet av resolutionerna. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida