Lottapodden

Lottapodden header image 1
February 20, 2020  

88 - “Jag vill sprida kunskap om krisberedskap”

Christel Bergström är medlem i Östra Skaraborgs lottakår och brinner för krisberedskapsfrågor. Tidigare har hon jobbat med krisberedskap och krisfrågor i sitt civila jobb och kände att hon i Svenska Lottakåren kunde hitta möjligheter att på nytt arbeta med de frågorna. Krisberedskap och särskilt totalförsvar är ju högaktuellt just nu och för Christel är det viktigt att samhället jobbar tillsammans för att klara av kriser bättre. Christel har valt att utbilda sig mot ett militärt avtal, ett val som inte var helt självklart från början. 

Lästips hittar du på avsnittets webbsida

February 6, 2020  

87 - Kvinnors deltagande spelar roll

På uppdrag av regeringen driver Folke Bernadotteakademin ett kvinnligt fredsmedlarnätverk som ska kunna bidra till fredsprocesser runt om i världen. Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset, är en av de erfarna kvinnor som ingår i nätverket. I Lottapodden berättar hon om nätverket, dess uppgift och varför hon valt att engagera sig i det. Nätverket stödjer kvinnor att se hur de kan bli en del av fredsprocessen. Många gånger handlar det om att hjälpa till att skapa nätverk eftersom det i grunden handlar om att kvinnor stödjer andra kvinnor.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida