Lottapodden

Lottapodden header image 1
December 29, 2016  

06 - Om att göra civilkurage till norm

Peter Svensson är, tillsammans med Nina Rung, initiativtagare till Huskurage, en ideell förening som arbetar för att förebygga våld i nära relationer. Huskurage vill att vi som grannar ska ha civilkurage nog att visa omsorg och omtanke om vi är oroliga att någon far illa.

December 15, 2016  

05 - Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter

Samtal med Annika Ben David, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, om vad uppdraget innebär, hur det hänger ihop med demokrati och varför det är viktigt att försvara mänskliga rättigheter.

December 1, 2016  

04 - Om kvinnor, fred och säkerhet

Samtal med Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, om FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnors roll i konflikter. Kvinnors speciella utsatthet för sexuellt våld i konflikter uppmärksammades i samband med Balkankrigen och folkmordet i Rwanda. Men man såg också den positiva kraft som kvinnor var i försoningsarbetet.