Lottapodden

Lottapodden header image 1
December 1, 2016  

04 - Om kvinnor, fred och säkerhet

December 1, 2016

Samtal med Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, om FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnors roll i konflikter. Kvinnors speciella utsatthet för sexuellt våld i konflikter uppmärksammades i samband med Balkankrigen och folkmordet i Rwanda. Men man såg också den positiva kraft som kvinnor var i försoningsarbetet.