Lottapodden

Lottapodden header image 1
June 29, 2017  

19 - Jag är också viktig nog

Möt Hilda Silvergran, Östersund-Frösö lottakår, sammankallande för Svenska Lottakårens ungdomsråd. "Det är en så stor del av mig att vara med i Lottakåren. Den gemenskap jag får vara del av, möjligheten för mig själv att göra skillnad och att få så mycket möjligheter."

June 15, 2017  

18 - Försvarsmaktens arbete med genusfrågor

Anna Björsson, yrkesofficer och tidigare genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef, berättar vad gender, eller genus som svenska ordet är, innebär och hur Försvarsmakten arbetar med att säkerställa ett genusperspektiv på sin verksamhet för att få bäst effekt, i insatser både internationellt men även nationellt. Försvarsmakten ska försvara vårt demokratiska samhälle och för att uppfattas som en trovärdig aktör som finns där för alla är genusarbetet ett viktigt verktyg.

June 1, 2017  

17 - En dubbel veteran

Barbro Isaksson, rikslottachef, berättar om hur det var att göra utlandstjänstgöring i början på 90-talet och vad hon har tagit med sig från de erfarenheterna.