Lottapodden

Lottapodden header image 1
June 15, 2017  

18 - Försvarsmaktens arbete med genusfrågor

June 15, 2017

Anna Björsson, yrkesofficer och tidigare genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef, berättar vad gender, eller genus som svenska ordet är, innebär och hur Försvarsmakten arbetar med att säkerställa ett genusperspektiv på sin verksamhet för att få bäst effekt, i insatser både internationellt men även nationellt. Försvarsmakten ska försvara vårt demokratiska samhälle och för att uppfattas som en trovärdig aktör som finns där för alla är genusarbetet ett viktigt verktyg.