Lottapodden

Lottapodden header image 1
January 25, 2018  

34 - Hot, budskap och ideologi på den digitala arenan

Magnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICS, berättar om vad FOI:s forskning på hur extremistiska krafter använder den digitala arenan för att sprida hot, budskap och ideologi. Studien har enbart tittat på öppna källor och det finns enormt mycket innehåll som bara är en googlesökning bort. Symboler används för att sprida budskap och vi behöver alla lära oss att se dem, att vara faktakritisk och inte falla i fällan för den alternativa verklighet som presenteras.

January 11, 2018  

33 - Polisens ansvar i utsatta områden

Linda H Staaf, chef för Polisens Underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, berättar om hur Polisen definierar utsatta och särskilt utsatta områden men också om hur de boende drabbas när alternativa samhällen byggs upp som ett resultat av att det sociala kollektivet inte längre klarar av att upprätthålla de normer som vi asscoierar med demokrati.