Lottapodden

Lottapodden header image 1
January 25, 2018  

34 - Hot, budskap och ideologi på den digitala arenan

January 25, 2018

Magnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICS, berättar om vad FOI:s forskning på hur extremistiska krafter använder den digitala arenan för att sprida hot, budskap och ideologi. Studien har enbart tittat på öppna källor och det finns enormt mycket innehåll som bara är en googlesökning bort. Symboler används för att sprida budskap och vi behöver alla lära oss att se dem, att vara faktakritisk och inte falla i fällan för den alternativa verklighet som presenteras.