Lottapodden

Lottapodden header image 1
February 22, 2018  

36 - Nationella trygghetsundersökningen

Åsa Irlander Strid, BRÅ, berättar om resultaten från senaste nationella trygghetsundersökningen som bland annat visar att kvinnor oroar sig mer än män för brottslighet och att 12% av kvinnor väljer att inte gå ut på kvällen för att de känner sig otrygga. 

February 8, 2018  

35 - Unga en del i att skapa säkerhet

Maj Pettersson, Fryshuset, berättar om arbetet med att ge unga möjlighet att vara delaktiga i att skapa sin egen framtid och vad som händer när unga inte känner sig delaktiga. FN:s resolution 2250 om ungas roll i säkerhetsskapande är ett erkännande av att unga också måste vara en del i processen för att vi ska ha varaktig fred och säkerhet på global såväl som lokal nivå. För att skapa delaktighet behöver unga finnas med redan i åtgärdsanalysen för att säkerställa att deras verklighet representeras rätt.