Lottapodden

Lottapodden header image 1
February 22, 2018  

36 - Nationella trygghetsundersökningen

February 22, 2018

Åsa Irlander Strid, BRÅ, berättar om resultaten från senaste nationella trygghetsundersökningen som bland annat visar att kvinnor oroar sig mer än män för brottslighet och att 12% av kvinnor väljer att inte gå ut på kvällen för att de känner sig otrygga.