Lottapodden

Lottapodden header image 1
March 22, 2018  

38 - Du klarar mer än du tror

Clara Toll är en av alla kvinnor som gjort militär grundutbildning. För att förbereda sig själv och också lyfta fram att kvinnor verkligen jobbar i Försvarsmakten startade hon instagramkontot Militärkvinnor. Det och facebookgruppen har utvecklas till en mötesplats där kvinnor som undrar hur det är att göra militär grundutbildning och att jobba i Försvarsmakten har möjlighet att få svar på sina frågor. Clara berättar om hur hon under grundutbildningen upptäckte att hon klarade så mycket mer än hon tror och om hur tydliga befäl lade grunden för en bra utbildning där värdegrunden fanns levande hela tiden. Clara ger dig också tips på hur du kan förbereda dig inför utbildningen.

March 8, 2018  

37 - När kvinnorna bryter tystnaden

Elisabeth Schimann är lotta, jobbar som polis och har ett stort engagemang i försvaret. I Lottapodden på internationella kvinnodagen pratar vi om vad det har betytt att #metoo-kampanjen fått så stor spridning. Det handlar om vikten av att kvinnor vågade träda fram och bryta tysthetsnormen och det starka stöd kvinnor gav varandra.