Lottapodden

Lottapodden header image 1
March 8, 2018  

37 - När kvinnorna bryter tystnaden

March 8, 2018

Elisabeth Schimann är lotta, jobbar som polis och har ett stort engagemang i försvaret. I Lottapodden på internationella kvinnodagen pratar vi om vad det har betytt att #metoo-kampanjen fått så stor spridning. Det handlar om vikten av att kvinnor vågade träda fram och bryta tysthetsnormen och det starka stöd kvinnor gav varandra.