Lottapodden

Lottapodden header image 1
November 17, 2016  

03 - Agenda 2030

November 17, 2016

Ett samtal om Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vad det innebär för jämställdhet och kvinnors deltagande och varför det är en ledarskapsfråga att nå dem. Men också om hur Sverige jobbar systematiskt för att nå målen fram till 2030. Med Louise Olsson, senior rådgivare på Folke Bernadotte Akademin.