Lottapodden

Lottapodden header image 1
January 12, 2017  

07 - Att vara genusrådgivare i fält

January 12, 2017

Samtal med Susanne Axmacher som 2008 var genusrådgivare i EU missionen i Chad där den breda arbetsbeskrivningen var att integrera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i hela missionen.