Lottapodden

Lottapodden header image 1
May 4, 2017  

15 - Värdegrund, vad är det?

May 4, 2017

Värdegrund är ett ord vi ofta nämner, men vet vi vad det betyder i vår egen organisation? Fredrik Nordenmark berättar om hur Försvarsmakten arbetar med sin värdegrund för att skapa en kultur som gynnar organisationens mål.