Lottapodden

Lottapodden header image 1
May 18, 2017  

16 - Vem är säkerheten till för?

May 18, 2017

Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda, om varför det är viktigt att alla individer ökar sin egen krisberedskap. Men också om vad säkerhet är och vem den är till för. Hur pratar vi om säkerhet i Sverige idag och hur kan vi inkludera alla i att vara delaktiga i att öka samhällets motståndskraft?