Lottapodden

Lottapodden header image 1
September 7, 2017  

24 - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

September 7, 2017

Anna Carlstedt, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, förklarar vad begreppet innebär och vad som är farligast för Sverige. Men det handlar också om hur vi tillsammans kan värna demokratin och stötta de goda krafterna som finns för att göra allt vi kan för att Sverige ska fortsätta vara det öppna och demokratiska samhälle som vi vill ha, präglat av tolerans och mångfald.