Lottapodden

Lottapodden header image 1
September 21, 2017  

25 - Demokrati är en färskvara

September 21, 2017

Charlotta Granath, lärare, klargör vad demokrati är och hur hon omsätter den praktiskt i arbetet med sina elever genom att de får uppleva den genom demokratiska arbetssätt - att lyssna, diskutera, granska. På så sätt jobbar de med sina medborgerliga kompetenser och bidrar till samhällsutvecklingen.