Lottapodden

Lottapodden header image 1
December 14, 2017  

31 - Kunskap och tillit bygger försvarsvilja

December 14, 2017

Nina Larsson, förbundschef på Studieförbundet vuxenskolan, berättar om kunskap och bildning som motståndskraft mot populism och olika former av totalitära krafter. Bildning ger den enskilda människan möjlighet att navigera säkrare i tider av filterbubblor och fejk news.