Lottapodden

Lottapodden header image 1
December 28, 2017  

32 - Uppropet #givaktochbitihop skapar förändring

December 28, 2017

Patricia Wall, överstelöjtnant i Försvarsmakten, är en av de kvinnor som skrivit under uppropet #givaktochbitihop som pekar på de sexuella trakasserier och kränkningar som pågått och pågår inom Försvarsmakten. Hon berättar om varför det var viktigt för henne att skriva under uppropet och hur hon som chef arbetar för att skapa en trygg arbetsmiljö och vad hon hoppas på att uppropet ska betyda för utvecklingen inom Försvarsmakten.