Lottapodden

Lottapodden header image 1
June 28, 2018  

45 - Med sjöstrid som vardag

June 28, 2018

Malin Svalling, sjöman, och Helena Andersson, andre stridsledningsofficer, berättar i det här avsnittet av Lottapodden om varför de valt ett arbete i marinen. Samtalet spelades in ombord på HMS Kullen där Helena jobbar i samband med en rundtur som 4:e sjöstridsflottiljen bjöd in till i mitten på juni. Både Helena och Malin tycker de har världens bästa jobb, ett jobb med utmaningar och stark kamratskap där ingen dag är den andra lik. De jobbar och bor tillsammans med sina kollegor och tillbringar mycket tid ute på sjön för att lösa sina arbetsuppgifter.

Lästips finns på avsnittets webbsida