Lottapodden

Lottapodden header image 1
February 7, 2019  

61 - Använd hjärtat och hjärnan för att göra skillnad

February 7, 2019

Har du funderat över hur du kan göra skillnad i världen och hur du i så fall använder dina resurser mest effektivt? Gabriella Overodder är generalsekreterare för Effektiv Altruism, en rörelse som kombinerar hjärtat och hjärnan: empati som styrs av data och rationalitet. Det handlar om att ägna en stor del av sitt liv till att förbättra världen och att ställa frågan: av alla möjliga sätt att göra skillnad på, hur kan jag göra störst skillnad? Individer och forskningsinstitut inom rörelsen bedriver forskning för att besvara denna fråga.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida