Lottapodden

Lottapodden header image 1
August 19, 2021  

Demokratibrott hotar våra fri- och rättigheter

August 19, 2021

Cornelia Johansson, verksamhetsutvecklare på Brottsofferjouren, hjälper oss förstå vad demokratibrott är. Det handlar om hot och trakasserier som påverkar opinionsbildare och granskare. I värsta fall tystnar röster som gör diskussionen fattigare. Vi ska alla kunna delta i samhällsdebatten för att vi tillsammans ska kunna utveckla vår demokrati, men vi ska kunna göra det utan att bli hotade eller trakasserade.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida