Lottapodden

Lottapodden header image 1
July 7, 2022  

Tillsammans är vi det svenska folkförsvaret

July 7, 2022

Robert Trupp, Försvarsmakten, arbetar med att stärka kunskapen om totalförsvaret och Försvarsmaktens roll bland ungdomar. Målet är att ungdomarna ska förstå hur de kan bidra till totalförsvaret och hur vi tillsammans tryggar vår demokrati. Vi behöver solidariskt hjälpas åt men då behöver vi också förstå vår egen roll i helheten. Robert trycker på att hela samhället behöver göra saker tillsammans för att öka försvarsviljan.

Lästips hittar du på avsnittets webbsida