Lottapodden

Lottapodden header image 1
May 18, 2017  

16 - Vem är säkerheten till för?

Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren Attunda, om varför det är viktigt att alla individer ökar sin egen krisberedskap. Men också om vad säkerhet är och vem den är till för. Hur pratar vi om säkerhet i Sverige idag och hur kan vi inkludera alla i att vara delaktiga i att öka samhällets motståndskraft?

May 4, 2017  

15 - Värdegrund, vad är det?

Värdegrund är ett ord vi ofta nämner, men vet vi vad det betyder i vår egen organisation? Fredrik Nordenmark berättar om hur Försvarsmakten arbetar med sin värdegrund för att skapa en kultur som gynnar organisationens mål.