Lottapodden

Lottapodden header image 1
September 21, 2017  

25 - Demokrati är en färskvara

Charlotta Granath, lärare, klargör vad demokrati är och hur hon omsätter den praktiskt i arbetet med sina elever genom att de får uppleva den genom demokratiska arbetssätt - att lyssna, diskutera, granska. På så sätt jobbar de med sina medborgerliga kompetenser och bidrar till samhällsutvecklingen.

September 7, 2017  

24 - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Anna Carlstedt, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, förklarar vad begreppet innebär och vad som är farligast för Sverige. Men det handlar också om hur vi tillsammans kan värna demokratin och stötta de goda krafterna som finns för att göra allt vi kan för att Sverige ska fortsätta vara det öppna och demokratiska samhälle som vi vill ha, präglat av tolerans och mångfald.